woensdag 22 mei 2013

Eetavond dinsdag 28 mei, laatste voor de zomerstop, dus wees er bij!Je bent weer van harte welkom om te komen mee eten. Petra en Elise koken weer de sterren van de hemel!
Geef je uiterlijk vrijdag 24 mei op bij Rinus: 0172 - 750566 of 06-42935645. Wanneer je Rinus niet aantreft spreek in en laat je naam en telefoonnumer achter. Opgave verplicht tot betalen.
Je bent welkom vanaf 18.30 uur we gaan om 19.30 uur aan tafel. De kosten zijn € 10,00 pp.

In juni zijn nog twee inloopavonden gepland op 11 juni en de slotavond op 25 juni. Noteer alvast in je agenda.