maandag 23 september 2013

Eetavond dinsdag 1 oktober
De eerste avond met een nieuwe kok!

Geef je tijdig op bij Rinus dat kan tot uiterlijk a.s. vrijdag, telefoonnummer 0172 750566 of 06 42935645. Wanneer je Rinus niet aantreft spreek je bericht in met duidelijke vermelding van je naam en telefoonnummer.
De kosten zijn € 12,00 pp. (opgave verplicht tot betalen).
Je bent welkom vanaf 18.30 uur, om 19.30 gaan we aan tafel.