dinsdag 29 maart 2011

Wil je mee eten op de eetvonden geef dan tijdig per telefoon tot donderdag voorafgaand aan de week waarin de eetavond is, je aanwezigheid telefonisch op bij: Rinus Vermeulen, telefoonnummer: 0172-750566 of 06-42935645. Wanneer je Rinus niet aantreft, spreek je bericht in op zijn voicemail. Opgave verplicht tot betalen. Prijs € 10,00 per persoon.