dinsdag 1 februari 2011

Wil je mee eten op de eetvonden? Geef dan tijdig per telefoon tot donderdag voorafgaand aan de week waarin de eetavond is, je aanwezigheid telefonisch op bij: Rinus Vermeulen, telefoonnummer: 0172-750566 of 06-42935645. Wanneer je Rinus niet aantreft, spreek je bericht in op zijn voicemail. Opgave verplicht tot betalen.